P2P Publishing

Deze website bevat de verhalen van het boek. En meer.

Je kunt ook eigen bijdragen toevoegen aan deze site, maar we willen wel graag van te voren overleggen over wat je wil schrijven. Deze website is geen commercieel project en we zijn geen professionele webbeheerders, maar als je een platform zoekt voor eigen, bij de onze passende teksten, dan ben je welkom. Neem contact met ons op door een account te openen via Log In. Als geregistreerd bezoeker heb je tevens toegang tot afgeschermde content, en kun je ook jouw eventuele bijdragen beschermen.

foto webbeheerder En wie wij zijn? Schrijvers die het spannend vinden om te worden gelezen, en lezers die het mooi vinden als we iets nieuws ontdekken. Zo kijk ik zelf graag in de spiegel van mijn eigen schrijfsels, maar wellicht is het prettig er ook een gezicht bij te hebben van de webbeheerder. Bij dezen.

Net als bij het vorige initiatief van P2P Publishing, de websites Monument of Life en AppreciatingViews, bestaat er een kans dat we de bijdragen op onze nieuwe sites bundelen in een mooi boekje. Ditmaal zal de selectie van de mooiste bijdragen dan niet door de bezoekers zelf worden gedaan, maar door de webbeheerder en een tegen die tijd te introduceren jury. Zoals je in de Algemene Voorwaarden kunt lezen, worden de auteurs van opgenomen bijdragen deelgenoot van eventuele opbrengsten van een dergelijke uitgave in drukvorm.

Het is mogelijk om te corresponderen over de inhoud en de achterliggende ervaringen van je (al of niet afgeschermde) verhalen. Je kunt, eenmaal ingelogd, via het contactformulier dan wel het e-mailadres zoals opgenomen in de Algemene Voorwaarden aangeven dat je dat wil.

Veel schrijf- en leesplezier.

Bevalt het wat je hier hebt gelezen? Kijk ook eens op: iwillalwaysloveyou.eu